Prva sesija: 12. oktobar (ponedeljak)
Druga sesija: 5. novembar (četvrtak)
Treća sesija (2 sesije u manjim grupama): 30. novembar – 1. decembar (ponedeljak, utorak)
Četvrta sesija: 17. decembar (četvrtak)